Close

Menu

Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Creu cyfrif bilio Dŵr Cymru newydd


Os ydych chi'n symud i mewn i ranbarth Dŵr Cymru, neu'n gyfrifol am dalu'r bil am y tro cyntaf, yna rhowch wybod i ni.

Os oes gennych fesurydd dŵr, dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni. Os nad oes mesurydd yn yr eiddo, rydych chi'n symud allan ohono gallwch chi roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw.

HyperJar

Mae HyperJar yn ffordd ddelfrydol o gynllunio a rhannu cost eich bil dŵr gyda phobl eraill. Dyma sut i ddefnyddio HyperJar gallwch agor Shared Jars er mwyn i chi fel grŵp rannu eich gwariant yn ddi-drafferth, yn cynnwys trefnu’ch biliau. Gallwch greu Jar ar gyfer unrhyw eitem, wasanaeth neu ddigwyddiad rydych yn cadw arian ar ei gyfer. Mae pob Jar yn fini-gyfrif ar wahân, a gallwch wario arian yn uniongyrchol o unrhyw Jar â’ch cerdyn HyperJar. A pheidiwch â phoeni, ni fydd y ffaith eich bod yn rhannu Jar yn effeithio ar eich sgôr credyd – yn wir ni fydd dim a wnewch yn HyperJar yn gwneud hynny.

Find out more

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Dyddiad symyd Os yw'ch dyddiad symud yn fwy na 14 diwrnod ymlaen llaw yna mae angen i chi ein hysbysu yn nes at yr amser