Close

Menu

Creu cyfrif bilio Dŵr Cymru newydd


Os oedd eich eiddo blaenorol yn rhanbarth Dŵr Cymru a chi oedd talwr y bil, llenwch ein ffurflen symud o fewn  Dŵr Cymru.


Os ydych yn symud i mewn i ranbarth Dŵr Cymru neu'n gyfrifol am dalu'r bil am y tro cyntaf, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Gallwch ond rhoi gwybod i ni ar, neu ar ôl, y diwrnod y daethoch yn gyfrifol am y bil (y diwrnod y gwnaethoch lenwi’r cytundeb prynu neu denantiaeth).

HyperJar

Mae HyperJar yn ffordd ddelfrydol o gynllunio a rhannu cost eich bil dŵr gyda phobl eraill. Dyma sut i ddefnyddio HyperJar gallwch agor Shared Jars er mwyn i chi fel grŵp rannu eich gwariant yn ddi-drafferth, yn cynnwys trefnu’ch biliau. Gallwch greu Jar ar gyfer unrhyw eitem, wasanaeth neu ddigwyddiad rydych yn cadw arian ar ei gyfer. Mae pob Jar yn fini-gyfrif ar wahân, a gallwch wario arian yn uniongyrchol o unrhyw Jar â’ch cerdyn HyperJar. A pheidiwch â phoeni, ni fydd y ffaith eich bod yn rhannu Jar yn effeithio ar eich sgôr credyd – yn wir ni fydd dim a wnewch yn HyperJar yn gwneud hynny.

Dysgu mwy

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Dyddiad symyd Dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni.