Close

Menu

Creu cyfrif bilio Dŵr Cymru newydd


Os ydych chi'n symud i mewn i ranbarth Dŵr Cymru, neu'n gyfrifol am dalu'r bil am y tro cyntaf, yna rhowch wybod i ni.

Os oes gennych fesurydd dŵr, dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni. Os nad oes mesurydd yn yr eiddo, rydych chi'n symud allan ohono gallwch chi roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Dyddiad symyd Os yw'ch dyddiad symud yn fwy na 14 diwrnod ymlaen llaw yna mae angen i chi ein hysbysu yn nes at yr amser