Close

Menu

Caewch fy nghyfrif


Os ydych chi'n symud allan o ranbarth Dŵr Cymru neu'n symud allan ac na fyddwch chi'n gyfrifol am dalu'r bil mwyach, rhowch wybod i ni.

Dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gallwch ddod o hyd iddo yn y gornel uchaf ar ochr dde eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Dyddiad symyd Dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni.
  • Darlleniad mesurydd Os ydych yn ei wybod
  • Cyfeiriad anfon ymlaen Bydd angen cyfeiriad anfon ymlaen arnom i anfon bil terfynol iddo.