Close

Menu

Gwybodaeth bwysig i gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu

Information

Gwybodaeth: 09:00 27 September 2021

Yn ystod Covid19 fe wnaeth y llywodraeth gynyddu taliadau Credyd Cynhwysol dros dro, bydd y cynllun hwn yn dod i ben ddiwedd mis Medi. Os yw’r newid hwn yn effeithio arnoch chi a’ch bod yn ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, mae rhagor o wybodaeth yma.

Caewch fy nghyfrif


Os ydych chi'n symud allan o ranbarth Dŵr Cymru neu'n symud allan ac na fyddwch chi'n gyfrifol am dalu'r bil mwyach, rhowch wybod i ni.
Os oes gennych fesurydd dŵr, dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni. Os nad oes mesurydd yn yr eiddo rydych chi'n symud allan ohono, gallwch chi roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gellir dod o hyd iddo yng nghornel dde uchaf eich bil
  • Dyddiad symyd Os yw'ch dyddiad symud yn fwy na 14 diwrnod ymlaen llaw yna mae angen i chi ein hysbysu yn nes at yr amser