Close

Menu

Dywedwch wrth Dŵr Cymru fy mod i’n symud


Os ydych yn gwsmer yn barod, a’ch bod yn symud, a byddwch yn dal i fod yn gyfrifol am fil Dŵr Cymru, yna rhowch wybod i ni. Os nad ydych yn gwsmer ar hyn o bryd yna bydd angen i chi gwblhau ein proses Symud Cartref.

Gallwch ond rhoi gwybod i ni ar, neu ar ôl, y diwrnod y daethoch yn gyfrifol am y bil (y diwrnod y gwnaethoch lenwi’r cytundeb prynu neu denantiaeth).

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gallwch ddod o hyd iddo yn y gornel uchaf ar ochr dde eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Dyddiad symyd Dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni.