Close

Menu

Dywedwch wrth Dŵr Cymru fy mod i’n symud tŷ


Os ydych chi'n symud a bod eich eiddo newydd yn rhanbarth Dŵr Cymru, yna rhowch wybod i ni.
Os oes gennych fesurydd dŵr, dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni, os nad oes mesurydd yn yr eiddo rydych chi'n symud allan ohono gallwch chi roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gellir dod o hyd iddo yng nghornel dde uchaf eich bil
  • Dyddiad symyd Os yw'ch dyddiad symud yn fwy na 14 diwrnod ymlaen llaw yna mae angen i chi ein hysbysu yn nes at yr amser