Close

Menu

Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Sefydlu neu Ddiwygio Debyd Uniongyrchol


Defnyddiwch y ffurflen hon i roi cyfarwyddyd i'ch banc neu gymdeithas adeiladu i dalu bil dŵr i chi trwy Debyd Uniongyrchol.

Direct Debit

Mae Debyd Uniongyrchol yn cynnig dewis o ddyddiadau talu i chi a gallwch ledaenu'ch bil dros randaliadau heb unrhyw gost ychwanegol.

Cliciwch yma i weld ein Gwarant Debyd Uniongyrchol

 

NODER: Os byddwch yn dewis dyddiad i dalu eich bil drwy Ddebyd Uniongyrchol sydd o fewn y pythefnos nesaf. Bydd y taliad hwn yn cael ei gymryd y mis canlynol.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gellir dod o hyd iddo yng nghornel dde uchaf eich bil
  • Manylion banc Rhif cyfrif banc a chod didoli
  • Caniatâd gan ddeiliad y cyfrif Os yw'n berthnasol

Dof yn ôl yn nes ymlaen