Close

Menu

Cyflwyno Darlleniad Mesurydd


Os ydych chi’n symud ac yn dymuno cyflwyno darlleniad terfynol, gadewch wybod i ni yn rhan o’n proses symud ac nid y ffurflen hon.

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno darlleniad diweddaraf eich mesurydd yn unig.

 

Yr wybodaeth angenrheidiol i gyflwyno darlleniad

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gellir dod o hyd iddo yng nghornel dde uchaf eich bil
  • Darlleniad mesurydd Dim ond y rhifau Gwyn ar Ddu neu Du ar Wyn sydd eu hangen