Close

Menu

Cynnal a Chadw Cyfrifon Ar-lein

Information

Wedi’i ddiweddaru: 13:00 17 September 2021

Rydym yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein gwasanaeth Fy Nghyfrif ddydd Mawrth 24 Awst 2021.

Efallai y bydd tarfu ar y gwasanaeth i rai cwsmeriaid yn ystod y cyfnod hwn.

Diolch am eich amynedd.

Cyflwyno Darlleniad Mesurydd


Os ydych chi’n symud ac yn dymuno cyflwyno darlleniad terfynol, gadewch wybod i ni yn rhan o’n proses symud ac nid y ffurflen hon.

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno darlleniad diweddaraf eich mesurydd yn unig.

 

Yr wybodaeth angenrheidiol i gyflwyno darlleniad

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gellir dod o hyd iddo yng nghornel dde uchaf eich bil
  • Darlleniad mesurydd Dim ond y rhifau Gwyn ar Ddu neu Du ar Wyn sydd eu hangen