Allech chi arbed arian drwy ddefnyddio mesurydd dŵr?


A ydych yn byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu’n bwriadu lleihau eich bil? Efallai y byddwch yn arbed arian drwy osod mesurydd dŵr.


Pam newid i fesurydd dŵr?

  • Gallech chi arbed arian (po leiaf o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, yr isaf y bydd eich bil!)
  • Byddwn yn ei osod am ddim (ar gyfer aelwydydd yn unig)
  • Mae'n helpu i leihau eich ôl troed carbon (mae aelwydydd â mesuryddion yn defnyddio llai o ddŵr fel arfer)
  • Gallwch newid yn ôl i'ch tâl anfesuredig ar unrhyw adeg hyd at 2 flynedd o'r dyddiad y gosodwyd y mesurydd*.

* Mae'r opsiwn hwn ar gael dim ond i gwsmeriaid sydd wedi newid o fod ar gyflenwad anfesuredig i fod ar gyflenwad mesuredig. Os byddwch yn symud i eiddo â mesurydd eisoes, nid yw'r opsiwn hwn ar gael.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd i weld a allech chi arbed wrth newid.

A ydych yn ansicr a yw mesurydd yn addas i chi?

Cyn i chi benderfynu, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd isod i weld yn fras yr hyn y byddem yn disgwyl i'ch bil fod pe baech ar fesurydd. Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau i chi ac yna'n amcangyfrif eich taliadau. Gall hyn eich helpu i benderfynu p’un a yw mesurydd yn addas i chi.

Ein taliadau mesuredig

Mae taliadau mesuredig wedi’u seilio ar dâl gwasanaeth sefydlog ar ben faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio.

Os byddwch yn penderfynu newid i fesurydd dŵr, byddwn yn anfon bil atoch bob chwe mis.

Dysgwch fwy am aliadau mesuredig yma.

Y camau nesaf

Cam 1
Llenwch ein ffurflen gais ar-lein drwy glicio'r botwm isod. Byddwn yn gosod mesurydd o fewn 3 mis i dderbyn eich cais (lle bo'n ymarferol i wneud hynny).

Cam 2
Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i ymweld â'ch eiddo.

Cam 3
Byddwn yn ymweld â chi i weld a oes modd gosod mesurydd.

  • Os gallwn osod y mesurydd ar ddiwrnod yr ymweliad cyntaf, byddwn yn gwneud hynny.
  • Os na allwn osod mesurydd ar ddiwrnod yr ymweliad cyntaf, byddwn yn rhoi gwybod i chi pam y bydd angen i ni alw eto.
  • Os na allwn osod mesurydd ond efallai y byddwch yn gallu gwneud rhywfaint o waith i'n galluogi i osod mesurydd (e.e. gosod stop-tap mewnol, amlygu gwaith pibellau), byddwn yn gofyn i chi wneud y gwaith a galw eto i osod y mesurydd ar ôl i’r gwaith gael ei wneud.
  • Os na allwn osod mesurydd o gwbl, ni fydd unrhyw waith yn ei gwneud yn bosibl, byddwn yn dweud wrthych pam ac efallai y byddwn yn eich rhoi ar ein Tâl Mesuredig ar sail Asesiad

Bydd angen i chi barhau i dalu eich taliadau hyd nes y caiff y bil ei sefydlu.

O fewn mis i osod y mesurydd, byddwn yn diweddaru eich cyfrif dŵr a byddwn yn anfon manylion atoch am hyn ac a ydym wedi diwygio unrhyw gynllun talu neu a oes ad-daliad yn ddyledus i chi.