Close

Menu

Hunanwasanaeth

Roi gwybod i ni eich bod yn symud


Os ydych chi'n gwsmer newydd sbon i Dŵr Cymru, neu os nad ydych chi'n gwsmer ar hyn o bryd ond roeddech chi’n un yn y gorffennol, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn isod i greu cyfrif.

 

Os ydych eisoes yn gwsmer, bydd angen i chi fewngofnodi neu gofrestru i'ch cyfrif ar-lein er mwyn cwblhau'r broses hon. Os byddai'n well gennych beidio â chofrestru, gallwch weld ffyrdd eraill o gysylltu â ni i roi gwybod i ni.


Mae gwybodaeth am sut yr ydym yn gweithio gydag asiantaethau cyfeirio credyd a sut y gallai effeithio arnoch chi yma.


Dim ond ar y diwrnod y daethoch yn gyfrifol neu y gwnaethoch chi beidio â bod yn gyfrifol am y bil (y diwrnod y gwnaethoch gwblhau'r cytundeb prynu, gwerthu neu denantiaeth), neu ar ôl hynny, y cewch roi gwybod i ni am hyn.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Dyddiad symyd Dim ond ar neu ar ôl diwrnod eich symud y gallwch chi roi gwybod i ni.
  • Darlleniad mesurydd Os ydych yn ei wybod
  • Cyfeiriad anfon ymlaen Bydd angen cyfeiriad anfon ymlaen arnom i anfon bil terfynol iddo. Os nad oes gennych gyfeiriad anfon ymlaen, bydd angen i chi gysylltu â ni.