Close

Menu

Hunanwasanaeth

Roi gwybod i ni eich bod yn symud


Os ydych chi'n gwsmer newydd sbon i Dŵr Cymru gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i greu cyfrif.

 

Os ydych eisoes yn gwsmer, bydd angen i chi fewngofnodi neu gofrestru i'ch cyfrif ar-lein er mwyn cwblhau'r broses hon.

 

Gallwch roi gwybod i ni hyd at 2 ddiwrnod cyn dod yn gyfrifol, neu pan na fyddwch yn gyfrifol mwyach, am y bil.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Dyddiad symyd Gallwch roi gwybod i ni hyd at ddau ddiwrnod ymlaen llaw eich bod wedi symud
  • Darlleniad mesurydd Os ydych yn ei wybod
  • Cyfeiriad anfon ymlaen Bydd angen cyfeiriad anfon ymlaen arnom i anfon bil terfynol iddo. Os nad oes gennych gyfeiriad anfon ymlaen, bydd angen i chi gysylltu â ni.
  • Manylion Landlord/Asiant Gosod Eiddo Os yw’n berthnasol, bydd angen manylion eich landlord/asiant gosod eiddo arnoch i lenwi’r ffurflen hon.