Close

Menu

Hunanwasanaeth

Rhoi gwybod am broblem


Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddweud wrthym a ydych chi'n cael problem gyda'ch cyflenwad dŵr neu ddŵr gwastraff, neu os ydych chi wedi gweld mater y dylem ni wybod amdano.


Pibellau'n rhewi?
Cymorth a chyngor os ffeindiwch chi fod pibellau eich cartref wedi rhewi.

 

Os oes gennych argyfwng, neu os and oes dŵr gennych, ffoniwch ni.

Mae ein llinell argyfwng ar gael 24 awr. Ffoniwch ni ar 0800 052 0130