Close

Menu

Hunanwasanaeth

Rhoi gwybod am broblem


Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddweud wrthym a ydych chi'n cael problem gyda'ch cyflenwad dŵr neu ddŵr gwastraff, neu os ydych chi wedi gweld mater y dylem ni wybod amdano.

 

Os oes argyfwng, ffoniwch ni.

Mae ein llinell argyfwng ar gael 24 awr. Ffoniwch ni ar 0800 052 0130