Iaith Arwyddion Prydain

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gyda'n partneriaid yn SignVideo.


Cyfnewid Testun

Mae gennym hefyd wasanaeth cyfnewid testun ar gael i gwsmeriaid ag anawsterau clyw a lleferydd. I ddefnyddio'r gwasanaeth...

Ffôn: 18002 a’r rhif yr hoffech ei ffonio
neu
Ffôn testun: 18001 a’r rhif yr hoffech ei ffonio.

Gwasanaethau blaenoriaeth

Mae ein Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn golygu y gallwn helpu gyda chyflenwad dŵr amgen os bydd tarfu ar eich cyflenwad, derbyn gwybodaeth a gohebiaeth sy'n gweddu i'ch anghenion unigol, rhoi sicrwydd ynghylch galwyr ffug a mwy.

Dysgu mwy