Cynnal a Chadw Cyfrifon Ar-lein

Information

Wedi’i ddiweddaru: 13:00 17 September 2021

Rydym yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein gwasanaeth Fy Nghyfrif ddydd Mawrth 24 Awst 2021.

Efallai y bydd tarfu ar y gwasanaeth i rai cwsmeriaid yn ystod y cyfnod hwn.

Diolch am eich amynedd.

Gyrfaoedd

Dim ots a ydych chi'n chwilio am gyfle newydd neu am newid eich gyrfa, gallwch fod yn sicr fod Dŵr Cymru'n lle unigryw i weithio.

Am fanylion

Yn ei hanfod, cwmni sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth, bod yn agored, parch, ymrwymiad a gonestrwydd yw Dŵr Cymru. Cwmni y mae ein cydweithwyr yn falch o weithio drosto.

Ymunwch â'n

Cymuned Talent

Mae ein samplwyr dŵr, peirianwyr rhwydwaith, gwyddonwyr, gweithredwyr carthffosydd a’n cynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i ennill ffydd ein cwsmeriaid bob dydd.

Ymunwch nawr

Buddion

ein Gweithwyr

Trwy weithio dros Ddŵr Cymru, byddwch chi'n ymuno cwmni llawn unigolion angerddol sy'n ymfalchïo yn eu gwaith a'r busnes. Yn gyfnewid, mae ein timau ymroddgar yn cael eu cefnogi, eu hannog, eu meithrin, eu datblygu a'u gwobrwyo.

Am fanylion

Gyrfaoedd Cynnar

Efallai nad ydych chi wedi meddwl am weithio dros Ddŵr Cymru o'r blaen, ond beth am weld beth sydd gennym i'w gynnig ar gyfer gyrfa hir a chyffrous? Mae ein rhaglenni i brentisiaid a graddedigion yn adnabyddus, ond oeddech chi'n gwybod ein bod ni'n cynnig cyfleoedd profiad gwaith?

Dysgu mwy