Close

Menu

Cynnal a Chadw Cyfrifon Ar-lein

Information

Wedi’i ddiweddaru: 13:00 17 September 2021

Rydym yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein gwasanaeth Fy Nghyfrif ddydd Mawrth 24 Awst 2021.

Efallai y bydd tarfu ar y gwasanaeth i rai cwsmeriaid yn ystod y cyfnod hwn.

Diolch am eich amynedd.

Cais HelpU


Os ydych chi'n aelwyd incwm isel ac yn derbyn budd-daliadau prawf modd, efallai y byddwch chi'n gymwys i dderbyn cefnogaeth trwy ein tariff HelpU i leihau eich taliadau yn y dyfodol.

 

I wneud cais am HelpU, dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei hangen arnom am eich cartref, a'r incwm a'r buddion y mae eich cartref yn eu derbyn. Mewn rhai achosion efallai y byddwn yn gofyn ichi ddarparu prawf o'ch incwm. Bydd eich cais yn ein helpu i ddeall a ydych yn gymwys. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd unrhyw ostyngiad mewn taliadau yn cael ei gymhwyso o'r dyddiad y byddwn yn derbyn eich cais.

 

Nid ydych yn gymwys i gael HelpU os:

  • Ydych chi'n dyfrio'ch gardd gyda pheiriant heb law, fel taenellwr
  • Mae gennych bwll nofio neu bwll gyda chynhwysedd o dros 10,000 litr
  • Defnyddir eich eiddo at ddibenion masnachol / busnes
  • Rydych chi'n rhannu taliad o'ch biliau gyda'ch cymydog / cymdogion
  • Rydych chi'n adnewyddu'ch eiddo
  • Defnyddir yr eiddo ar gyfer byw â chymorth

I lenwi'r ffurflen hon, bydd angen i chi:

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gellir dod o hyd iddo yng nghornel dde uchaf eich bil
  • Manylion eich incwm ac buddion prawf modd Bydd angen bod gennych chi'r rhain wrth law i lenwi'r ffurflen yn llawn

Dof yn ôl yn nes ymlaen