Close

Menu

Cyflwyno Darlleniad Mesurydd


Os ydych chi’n symud ac yn dymuno cyflwyno darlleniad terfynol, gadewch wybod i ni yn rhan o’n proses symud ac nid y ffurflen hon.

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno darlleniad diweddaraf eich mesurydd yn unig.Cofiwch, nid oes angen i chi gyflwyno darlleniad mesurydd oni bai ein bod wedi gofyn i chi wneud hynny. Mae ein systemau'n cyfrifo'ch tariff yn awtomatig bob blwyddyn a dim ond yr hyn yr ydych chi'n ei ddefnyddio y byddwch chi'n talu amdano.

Yr wybodaeth angenrheidiol i gyflwyno darlleniad

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gallwch ddod o hyd iddo yn y gornel uchaf ar ochr dde eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Darlleniad mesurydd Dim ond y rhifau Gwyn ar Ddu neu Du ar Wyn sydd eu hangen