Close

Menu

Rhoi gwybod i ni am brofedigaeth


Diolch am gymryd yr amser i gysylltu â ni yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod beth sy'n digwydd nesaf.

I lenwi'r ffurflen hon, bydd angen:

  • Enw a chyfeiriad deiliad y cyfrif Y cyfeirnod cwsmer os yw gennych
  • Darlleniad mesurydd Os oes gan yr eiddo fesurydd ac mae'n ddiogel i’w ddarllen
  • Manylion yr ysgutor
  • Enw(au) unrhyw un sy'n byw yn yr eiddo, neu sydd i fod i fyw ynddo