Close

Menu

Newid eich cyfeiriad gohebiaeth


Defnyddiwch y ffurflen hon i newid y cyfeiriad gohebiaeth ar eich cyfrif.

Os ydych chi’n symud, peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon. Cliciwch yma i wneud y dewis cywir o ran symud.

Pan ddaw eich ffurflen i law, byddwn ni'n newid eich manylion cyn pen 10 diwrnod gwaith, ac fe welwch chi'r newid mewn unrhyw ohebiaeth a gewch gennym yn y dyfodol.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gallwch ddod o hyd iddo yn y gornel uchaf ar ochr dde eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Cyfeiriad yr eiddo yr ydym yn ei filio Nid dyma’r cyfeiriad bilio presennol
  • Y cyfeiriad bilio wedi’i ddiweddaru