Close

Menu

Newid rhif cyswllt

Defnyddiwch y ffurflen hon fel dalwyr y cyfrif i newid eich rhif cyswllt.

Llenwch un math o gwsmer yn unig.

Eich cyfrif Dŵr Cymru

Mae angen yr wybodaeth ganlynol arnom i adalw eich cyfrif cwsmer Dŵr Cymru.

Ynglŷn â'ch busnes

Mae angen y wybodaeth ganlynol arnom am eich busnes.