Close

Menu

Newid eich Enw


Defnyddiwch y ffurflen hon i newid yr enw ar eich cyfrif.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon os oes angen i chi newid eich enw am y rhesymau canlynol:

  • Rydych chi wedi priodi neu ysgaru yn ddiweddar.
    (Os ydych yn rhoi gwybod i ni bod eich enw wedi newid oherwydd ysgariad neu wahaniad, ac mae un o ddeiliaid y cyfrif dan sylw yn symud o’r cyfeiriad o ganlyniad i hynny, cysylltu â ni).
  • Rydych chi wedi newid eich enw trwy weithred newid enw.
  • Mae sillafiad eich enw yn anghywir ar hyn o bryd
  • Mae enw'r cwmni wedi newid. Os yw rhif y Cwmni hefyd wedi newid, bydd angen i chi gysylltu â ni er mwyn i ni allu creu cyfrif newydd.

Os ydych chi eisiau ychwanegu neu dynnu enw o'ch cyfrif, llenwch ein ffurflen 'Symud'.


I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gallwch ddod o hyd iddo yn y gornel uchaf ar ochr dde eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Eich manylion personol Bydd angen eich dyddiad geni, cyfeiriad e-bost a rhif cyswllt.
  • Enw newydd Manylion eich enw newydd a’ch enw blaenorol.