Close

Menu

Creu cyfrif fel landlord

Er mwyn cofrestru'ch eiddo, bydd angen eich manylion chi a manylion yr eiddo.

Adolygwch Ddeddfwriaeth Landlordiaid y Llywodraeth sydd ar gael yma

Os ydych chi'n Landlord yng Nghymru, bydd angen sicrhau bod eich holl eiddo wedi eu cofrestru. Gallwch gofrestru am gyfrif ar wefan Rhentu Doeth Cymru.