Close

Menu

Cynllun cymorth dyled y gronfa cymorth i gwsmeriaid


Os oes gennych ôl-ddyledion gyda ni na allwch eu talu, gallai cynllun cymorth dyled y gronfa cymorth i gwsmeriaid eich helpu.

Os talwch chi eich taliadau cyfredol am 6 mis, fe wnawn ni dalu hanner eich ôl-ddyledion! Os wnewch chi wedyn dalu am 6 mis arall, fe wnawn ni dalu gweddill balans eich ôl-ddyledion!

Llenwch y ffurflen cynllun cymorth dyledion cronfa cefnogaeth cwsmeriaid i gadarnhau eich bod yn caniatáu i ni wirio eich sgôr gredyd. Ni fydd hyn yn effeithio ar eich sgôr credyd ond bydd yn gadael ôl.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen:

  • Y math o fudd-dal yr ydych chi’n ei gael
  • Incwm a Gwariant eich aelwyd