Close

Menu

Trefnu cerdyn talu


Defnyddiwch y ffurflen hon i drefnu cerdyn talu i dalu eich biliau dŵr.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gallwch ddod o hyd iddo yn y gornel uchaf ar ochr dde eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Eich manylion personol Bydd angen eich dyddiad geni, cyfeiriad e-bost a rhif cyswllt.