Close

Menu

Cais am cynllun cymorth dyled dŵr uniongyrchol


Trwy lenwi'r ffurflen hon, gallwn gyflwyno cais i'r Adran Gwaith a Phensiynau i godi swm cyson o'ch budd-daliadau a'i dalu'n uniongyrchol i ni.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen:

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Mae hyn i’w weld yng nghornel dde uchaf eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych chi’n talu trwy ddebyd uniongyrchol.
  • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
  • Y math o fudd-dal yr ydych chi’n ei gael