Close

Menu

Cais am fesurydd dŵr

I wneud cais am fesurydd, mae angen i chi fod y sawl sydd wedi ei gofrestru i dalu biliau neu'r tenant sy'n talu am ddŵr i Gyngor neu Gymdeithas Dai leol. Ni chewch wneud cais am fesurydd ymlaen llaw ar gyfer eiddo nad ydych chi wedi ei brynu eto, neu nad ydych chi wedi symud i mewn iddo eto.

Os ydych chi newydd brynu neu symud i eiddo, cewch wneud cais ar ôl i chi gael eich cyfeirnod cwsmer a'ch bil cyntaf.

Mae mwy o wybodaeth am gael mesurydd dŵr i'w gweld yma.

Llenwch un math o gwsmer yn unig.

Eich cyfrif Dŵr Cymru

Mae angen yr wybodaeth ganlynol arnom i adalw eich cyfrif cwsmer Dŵr Cymru.

Ynglŷn â'ch busnes

Mae angen y wybodaeth ganlynol arnom am eich busnes.