Close

Menu

Sefydlu neu Ddiwygio Debyd Uniongyrchol


Defnyddiwch y ffurflen hon i roi cyfarwyddyd i'ch banc neu gymdeithas adeiladu i dalu eich bil dŵr trwy Ddebyd Uniongyrchol

Direct Debit

Mae Debyd Uniongyrchol yn cynnig dewis o ddyddiadau talu i chi a gallwch ledaenu'ch bil dros randaliadau heb unrhyw gost ychwanegol.

Cliciwch yma i weld ein Gwarant Debyd Uniongyrchol

 

NODER: Os byddwch yn dewis dyddiad i dalu eich bil drwy Ddebyd Uniongyrchol sydd o fewn y pythefnos nesaf. Bydd y taliad hwn yn cael ei gymryd y mis canlynol.

I lenwi'r ffurflen hon bydd angen

  • Cyfeirnod eich cyfrif Dŵr Cymru Gallwch ddod o hyd iddo yn y gornel uchaf ar ochr dde eich bil, ar eich dangosfwrdd Fy Nghyfrif, neu’r cyfeirnod ar eich taliad os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Manylion banc Rhif cyfrif banc a chod didoli
  • Caniatâd gan ddeiliad y cyfrif Os yw'n berthnasol

Dof yn ôl yn nes ymlaen