Canmoliaeth neu gwynion am ein gwasanaeth


Ein nod yw cynnig y lefelau uchaf o wasanaeth i’n holl gwsmeriaid, ac fe wyddom y gall pethau fynd o chwith weithiau.

Os ydym wedi gwneud camgymeriad neu wedi gwneud rhywbeth o'i le, rhowch wybod i ni ar unwaith er mwyn inni allu ymchwilio i'r hyn sydd wedi digwydd. Byddwn yn ceisio eich ateb o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cwyn, er y gall gymryd mwy o amser i ni weithiau. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os mai dyna’r sefyllfa.

Mae ein timau hefyd wrth eu bodd yn cael adborth gwych, i wneud hyn gallwch rannu eich stori a’ch canmoliaeth i roi’r gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.