Cwynion ynghylch Dŵr gwastraff a Charthffosiaeth


Os byddai'n well gennych siarad ag un o'n tîm ar unwaith, ffoniwch ni am ddim - neu defnyddiwch ein gwasanaeth Sgwrs Fyw.

Mae ein gwasanaeth Sgwrs Fyw ar gael rhwng 8am ac 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9:00am a 1:00pm ddydd Sadwrn. Chwiliwch am y botwm yng nghornel dde isaf eich sgrin.

Gallwch hefyd roi neges i ni’n uniongyrchol drwy Facebook neu Twitter

Siarad â chynghorydd

Os byddwch chi’n cwyno, beth allwch chi ei ddisgwyl?

  • Byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys unrhyw faterion ar unwaith.
  • Os yw'n gymhleth a bod angen mwy o amser arnom, byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi yn gyntaf.
  • Byddwch yn cael enw’r unigolyn a fydd yn ymchwilio i’ch cwyn.

Ddim yn fodlon â'n hymateb?

Os ydych wedi cyflwyno cwyn ond nad ydych yn fodlon â'n hymateb, yna gallwch ofyn i'ch achos gael ei adolygu.

Rhagor o wybodaeth