Gwobrau Diolch


Mae’r Gwobrau Diolch yw eich galluogi chi i roi gwybod i ni am rywun (neu dîm o bobl) sydd wedi darparu gwasanaeth eithriadol ar eich cyfer.

Mae ein cynllun gwobrau diolch wedi ei oedi am y tro

Mae'r cynllun hwn ar gau tan hysbysiad pellach.

A ydych wedi cael gwasanaeth neilltuol gan ein staff neu ein contractwyr? A ydych chi am roi gwybod iddynt sut rydych chi’n teimlo?

Gallai hyn gynnwys staff neu gontractwyr sydd, er enghraifft:

  • Wedi mynd gam ymhellach i’ch helpu chi
  • Wedi achub y blaen ar eich anghenion er mwyn eich helpu chi
  • Wedi delio â sefyllfa anodd neu gymhleth
  • Wedi gweithio mewn tywydd gwael i’ch helpu chi

Byddwn ni’n rhoi gwybod i bawb sy’n cael eu henwebu eich bod chi wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion. Mae yna wobrau misol a blynyddol hefyd lle bydd yr enillwyr yn cael llythyr i’w llongyfarch a thocynnau rhodd i gydnabod eu gwasanaeth.

Enwebiadau Diweddar

Cymerwch olwg ar rywfaint o adborth cwsmeriaid sydd wedi gwneud enwebiad Diolch yn ddiweddar.