Cysylltu â Ni


2. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Ar gyfer sefyllfaoedd lle mae angen cymorth a/neu gefnogaeth ar unwaith:

Argyfyngau dŵr

Os oes gennych chi argyfwng - peidiwch ag oedi

0800 052 0130

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Argyfyngau carthffosiaeth

Os oes gennych chi argyfwng - peidiwch ag oedi

0800 085 3968

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Sgwrs fyw

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid ynghylch argyfyngau dŵr a charthffosiaeth.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs Fyw ynghylch Symud Cartref

Os ydych chi angen cyngor ynghylch symud cartref, mae ein gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid yma i’ch helpu.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu gadael i ni wybod eich bod chi’n symud cartref ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener

3. Beth hoffech chi ei wneud?

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sylwer mai dim ond gyda deiliad y cyfrif, neu unigolyn arall a enwir ar y cyfrif, y gellir trafod hyn.

Os ydych chi’n symud, neu os ydych chi wedi symud yn ddiweddar, i’n rhanbarth gwasanaeth ni ac nid oes gennych gyfeirnod eto, gweler ein dewisiadau symud.

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr ynglŷn â’ch cyfeirnod cwsmer. Cewch adael y blwch hwn yn wag wrth i chi ddechrau’r sgwrs.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ein canolfan gyswllt

Os byddai’n well gennych chi siarad â rhywun yn ein canolfan gyswllt, mae ein cynghorwyr cyfeillgar yma i helpu.

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener
8.30am - 1.30pm Sadwrn

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs fyw ynghylch Debyd Uniongyrchol

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid ynghylch Debyd Uniongyrchol.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener
8.30am - 1.30pm Sadwrn

3. Talu ar-lein

Gwneud taliad dros y ffôn

Gwneud taliad dros y ffôn gan ddefnyddio ein llinell daliadau sydd wedi ei hawtomeiddio

0800 028 5209

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

3. Ffyrdd y gallwn ni helpu

2. Beth hoffech chi ei wneud?

3. Mae’n ddrwg gennym glywed am eich profedigaeth

A oes angen mwy o gymorth arnoch?

Rydym ni’n sylweddoli bod hwn yn gyfnod anodd i chi, felly os hoffech chi gael cymorth yn ystod y broses, mae ein hymgynghorwyr cwsmeriaid cymwynasgar yma i’ch helpu chi.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Siarad â ni Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

A yw’n well gennych ein ffonio ni?

Gallwch siarad ag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod i’ch helpu

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener

3. Y camau nesaf

Sgwrs Fyw am eich mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ni ynglŷn â’ch mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener
8.30am - 1.30pm Sadwrn

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs Fyw am eich mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ni ynglŷn â’ch mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener
8.30am - 1.30pm Sadwrn

2. Beth hoffech chi ei wneud?

Rhowch alwad i ni

Os byddai’n well gennych siarad â ni dros y ffôn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod

0800 917 2652

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5:00pm

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Sgwrs Fyw am Symud Adeiladau

Os oes angen cyngor arnoch ar symud adeilad, mae ein swyddogion gweithredol gwasanaeth cwsmeriaid yma i helpu

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrsio byw yn llwytho

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu gadael i ni wybod eich bod chi’n symud cartref ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener

4. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs fyw ynghylch Debyd Uniongyrchol

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid ynghylch Debyd Uniongyrchol.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener
8.30am - 1.30pm Sadwrn

4. Talu ar-lein

Gwneud taliad dros y ffôn

Gwneud taliad dros y ffôn gan ddefnyddio ein llinell daliadau sydd wedi ei hawtomeiddio

0800 028 5209

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

3. Y camau nesaf

Sgwrs Fyw am eich mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Ffoniwch ni ynglŷn â’ch mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener
8.30am - 1.30pm Sadwrn

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

4. Beth hoffech chi ei wneud?

4. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sylwer mai dim ond gyda deiliad y cyfrif, neu unigolyn arall a enwir ar y cyfrif, y gellir trafod hyn.

Os ydych chi’n symud, neu os ydych chi wedi symud yn ddiweddar, i’n rhanbarth gwasanaeth ni ac nid oes gennych gyfeirnod eto, gweler ein dewisiadau symud.

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr ynglŷn â’ch cyfeirnod cwsmer. Cewch adael y blwch hwn yn wag wrth i chi ddechrau’r sgwrs.
8am - 8pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ein canolfan gyswllt

Os byddai’n well gennych chi siarad â rhywun yn ein canolfan gyswllt, mae ein cynghorwyr cyfeillgar yma i helpu.

0800 052 6058

8.00am - 6.00pm Llun-Gwener
8.30am - 1.30pm Sadwrn

3. Ein hopsiynau cysylltu

3. Find out more

Cwestiynau Cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn arall?

Dywedwch wrthym am beth y mae eich ymholiad

Siarad â’n tîm gweithrediadau:

0800 052 0130

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Siarad â’n tîm Gwasanaethau Datblygwyr:

0800 917 2652

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Os byddai’n well gennych siarad â ni yn Gymraeg

0800 052 6058

Llun - Gwener 8am i 6pm

Galwyr ffug / gwirio hunaniaeth swyddogion sy’n cynnal ymweliad

0800 281 141

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos