Cysylltu â Ni


2. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Ar gyfer sefyllfaoedd lle mae angen cymorth a/neu gefnogaeth ar unwaith:

Argyfyngau dŵr

Os oes gennych chi argyfwng - peidiwch ag oedi

0800 052 0130

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Argyfyngau carthffosiaeth

Os oes gennych chi argyfwng - peidiwch ag oedi

0800 085 3968

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Sgwrs fyw

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid ynghylch argyfyngau dŵr a charthffosiaeth.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs Fyw

Os ydych chi angen cyngor, mae ein gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid yma i’ch helpu. 8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu gadael i ni wybod ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

3. Beth hoffech chi ei wneud?

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sylwer mai dim ond gyda deiliad y cyfrif, neu unigolyn arall a enwir ar y cyfrif, y gellir trafod hyn.

Os ydych chi’n symud, neu os ydych chi wedi symud yn ddiweddar, i’n rhanbarth gwasanaeth ni ac nid oes gennych gyfeirnod eto, gweler ein dewisiadau symud.

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr ynglŷn â’ch cyfeirnod cwsmer. Cewch adael y blwch hwn yn wag wrth i chi ddechrau’r sgwrs.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ein canolfan gyswllt

Os byddai’n well gennych chi siarad â rhywun yn ein canolfan gyswllt, mae ein cynghorwyr cyfeillgar yma i helpu.

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs fyw ynghylch Debyd Uniongyrchol

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid ynghylch Debyd Uniongyrchol.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

3. Talu ar-lein

Gwneud taliad dros y ffôn

Gwneud taliad dros y ffôn gan ddefnyddio ein llinell daliadau sydd wedi ei hawtomeiddio

0800 028 5209

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

3. Ffyrdd y gallwn ni helpu

2. Beth hoffech chi ei wneud?

3. Y camau nesaf

Sgwrs Fyw am eich mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ni ynglŷn â’ch mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs Fyw am eich mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ni ynglŷn â’ch mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

2. Dewiswch

Os ydych wedi symud cartref yn ddiweddar ac yn disgwyl ad-daliad gennym, gallwch gysylltu â ni i ofyn am hyn gan ddefnyddio'r opsiynau isod.

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o'n hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid croesawgar

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Gofyn am ad-daliad

Gallwch siarad ag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod i’ch helpu

0800 052 0145

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

2. Mae’n ddrwg gennym glywed am eich profedigaeth

A oes angen mwy o gymorth arnoch?

Rydym ni’n sylweddoli bod hwn yn gyfnod anodd i chi, felly os hoffech chi gael cymorth yn ystod y broses, mae ein hymgynghorwyr cwsmeriaid cymwynasgar yma i’ch helpu chi.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Siarad â ni Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

A yw’n well gennych ein ffonio ni?

Gallwch siarad ag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod i’ch helpu

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

2. Plis dewisiwch

2. Beth hoffech chi ei wneud?

Rhowch alwad i ni

Os byddai’n well gennych siarad â ni dros y ffôn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod

0800 917 2652

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5:00pm

3. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Eisoes yn gwsmer?
Os ydych eisoes yn gwsmer sy'n bwriadu symud i eiddo arall, neu os ydych yn ehangu ac yn dymuno ychwanegu safle newydd at eich cyfrif, bydd angen i chi gysylltu â ni mewn ffordd arall.

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Sgwrs Fyw am Symud Adeiladau

Os oes angen cyngor arnoch ar symud adeilad, mae ein swyddogion gweithredol gwasanaeth cwsmeriaid yma i helpu

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrsio byw yn llwytho

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu gadael i ni wybod eich bod chi’n symud cartref ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

4. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sgwrs fyw ynghylch Debyd Uniongyrchol

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid ynghylch Debyd Uniongyrchol.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Unrhyw gwestiynau eraill?

Os nad ydych chi’n gallu trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol ar-lein, yna siaradwch â gweithredwr gwasanaeth cwsmeriaid

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

4. Talu ar-lein

Gwneud taliad dros y ffôn

Gwneud taliad dros y ffôn gan ddefnyddio ein llinell daliadau sydd wedi ei hawtomeiddio

0800 028 5209

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

3. Y camau nesaf

Sgwrs Fyw am eich mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Ffoniwch ni ynglŷn â’ch mesurydd, eich darlleniad mesurydd neu eich bil

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaeth cwsmeriaid cymwynasgar

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

4. Beth hoffech chi ei wneud?

4. Ffyrdd posibl o gysylltu â ni

Sylwer mai dim ond gyda deiliad y cyfrif, neu unigolyn arall a enwir ar y cyfrif, y gellir trafod hyn.

Os ydych chi’n symud, neu os ydych chi wedi symud yn ddiweddar, i’n rhanbarth gwasanaeth ni ac nid oes gennych gyfeirnod eto, gweler ein dewisiadau symud.

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr ynglŷn â’ch cyfeirnod cwsmer. Cewch adael y blwch hwn yn wag wrth i chi ddechrau’r sgwrs.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.

Ffoniwch ein canolfan gyswllt

Os byddai’n well gennych chi siarad â rhywun yn ein canolfan gyswllt, mae ein cynghorwyr cyfeillgar yma i helpu.

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

3. Ein hopsiynau cysylltu

3. Find out more

3. Dewiswch

Ymholiadau cyffredinol

Os nad ydych chi’n llwyddo i gael ateb i’ch ymholiad ar-lein, cewch sgwrsio ag un o’n hasiantiaid gwasanaeth cwsmeriaid cyfeillgar.

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Argyfyngau dŵr

Os oes gennych chi argyfwng - peidiwch ag oedi

0800 052 6058

8:00am - 6:00pm Llun-Gwener
9:00am - 1:00pm Sadwrn

Argyfyngau dŵr

Os oes gennych chi argyfwng - peidiwch ag oedi

0800 052 0130

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Argyfyngau carthffosiaeth

Os oes gennych chi argyfwng - peidiwch ag oedi

0800 085 3968

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Rhowch alwad i ni

Os byddai’n well gennych siarad â ni dros y ffôn, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod

0800 917 2652

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5:00pm

Ein hamseroedd ffonio prysuraf

Fel arfer mae ein hamseroedd aros hiraf rhwng 11am ac 1pm, ond rydym ar agor tan 6pm ar ddyddiau'r wythnos os hoffech gysylltu â ni ar adeg dawelach.

3. Dewiswch

Sgwrs fyw am ymholiadau cyffredinol

Sgwrsiwch ag un o’n hasiantiaid gwasanaeth cwsmeriaid cyfeillgar ynghylch eich ymholiad.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrsio byw yn llwytho

Sgwrs fyw

Siarad ag un o’n gweithredwyr gwasanaethau cwsmeriaid ynghylch argyfyngau dŵr a charthffosiaeth.
8am - 6pm Llun - Gwener a 9am - 1pm Sadwrn.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs Fyw

Sgwrs Fyw gyda Gwasanaethau Datblygwr

Siarad ag un o’n gweithredwyr Gwasanaethau Datblygwr cymwynasgar

Agor Sgwrs Fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrsio byw yn llwytho

4. Dewiswch

4. Dewiswch

4. Dewiswch

4. Dewiswch

Cwestiynau Cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn arall?

Dywedwch wrthym am beth y mae eich ymholiad

Siarad â’n tîm gweithrediadau:

0800 052 0130

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Siarad â’n tîm Gwasanaethau Datblygwyr:

0800 917 2652

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Os byddai’n well gennych siarad â ni yn Gymraeg

0800 052 6058

Llun - Gwener 8am i 6pm

Galwyr ffug / gwirio hunaniaeth swyddogion sy’n cynnal ymweliad

0800 281 141

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos